Актуальные вопросы тюркологических исследований

157 Actual Problems of Turkic Studies öğretme çabaları buna bir örnektir. İnsanlıkla birlikte sürekli gelişim ve değişim içinde olan dilin, tek ve durağan bir yöntemle öğretilmesi mümkün değildir. Bu sebeple öğretimde kullanılacak yöntembu değişimlere uyumsağlamalı ve devam- lı gelişim içinde olmalıdır. Konuların öğrencilere kavratılmasında kendisine büyük sorumluluk düşen öğ- retmenler mümkün olduğu kadar fazla araç ve gereç kullanmak yolu ile dersi öğ- renciler için sıkıcı olmaktan çıkarıp zevkli bir öğretim ve öğrenim süreci hâline getirmelidirler. Ancak bu biçimde etkili öğrenme gerçekleşmektedir. Kaynakça 1. Banguoğlu Tahsin. Türkçenin Grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2004. 6. Baskı. 2. Bayraktar Nesrin. Türkçe’de Fiilimsiler. Ankara: TürkDil Kurumu Yayınları, 2004. 3. Demirel Özcan. Yabancı Dil Öğretimi. Ankara: PegemAkademi Yayıncılık, 2010. 4. Ediskun Haydar. Türk Dilbilgisi. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1999. 6. Baskı. 5. Ergin Muharrem. Türk Dil Bilgisi: İstanbul, Minnetoğlu Yayınları, 1977. 6. Gencan Tahir Nejat. Dilbilgisi. İstanbul: Ahmet Sait Basımevi, 1966. 7. Hengirmen Mehmet. Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri ve Tömer Yöntemi. An- kara: Engin Yayın Evi, 2006. 8. Kononov A.N. Grammatika Turetskogo Yazıka. Leningrad: SSCB Bilimler Aka- demisi Yayınları, 1941. 9. Korkmaz Zeynep. Gramer Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Ya- yınları, 1992. 10. Özdemir Kâmil. Türkçe İçin Temel Bilgiler. Ankara: Delta Yayıncılık, 1984. 11. Şeka Y.V. Praktiçeskaya Grammatika Turetskogo Yazıka. Moskova: Vostok– Zapad Yayınevi, 2007. 12. Türk Dil Kurumu. Büyük Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2005. Cengiz Çakmak* Dil ve yolların labirenti Anlam konusu, özellikle 19. yy.’ın ikinci yarısından itibaren felsefenin enmer- kezi ve en tartışmalı uğraşılarından biri olmuştur. Anlamkonusunu felsefenin baş- lıca sorunu olarak gören analitik felsefe geleneği, geleneksel hale gelmiş pek çok felsefe probleminin aslında dilin yanlış kullanımlarının neticesi olduğunu öne * Prof. Dr., İstanbul Üniveristesi, Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQwMDk=