Актуальные вопросы тюркологических исследований

Актуальные вопросы тюркологических исследований 186 17. Karaağaç Günay . Dil ve İnsan Oluş // Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Arma- ğanı . Ankara, 2008. 18. Kiyikbayev J.F. Başqŭrt T ǐ l ǐ . Ǚ f ǚ , 1976. 19. Korkmaz Zeynep . Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2003. 20. Martinet A. İşlevsel Genel Dilbilim. Ankara: Birey ve Tolum Yayınları, 1985. 21. Özşahin Murat . Başkurt Türkçesi Söz Varlığı. İzmir: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 2011. 22. Rifat Mehmet . XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2008. 23. Şahin Savaş. Mental Fiil Kavramı ve TürkmenTürkçesindeMental Fiiller // Teke Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür EğitimDergisi. 2012. Sayı: 1/4. S. 45–62. 24. Vardar Berke . Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Multılıngual Yayınları, 2002. 25. Viberg Ake. Verbs of Perception // Language Typology and Language Univer- sals / Ed. by Martin Haspelmath. Berlin, 1984. 26. Yaylagül Özen. Türk Runik Harfli Metinlerde Mental Fiiller // Modern Türk- lük Araştırmaları Dergisi. Cilt 2. Sayı 1. 2005. 27. Yaylagül Özen. Türkiye Türkçesindeki Duygu Fiilleri // Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. 7(4). 2011. S. 100–111. 28. Yüksel Zuhal. Kırım, Kazan ve Başkurt Türkçelerinde Fiil (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara, 1992. 29. Zäynullin M B. Xäź ǐ rg ǐ Başqŭrt Äźäbi T ǐ l ǐ —Morfologiya . Ǚ f ǚ , 2002. 30. Zeynullina F.D. Xäź ǐ rg ǐ Başqŭrt T ǐ l ǐ n ǐ ŋ Aŋlatmalı Hüźl ǐ g ǐ . Ǚ f ǚ , 2004. Mustafa Kılıçarslan* Arap Harfli Grek Harfli Metinlerde Nazal n Sesi Karamanlılar ve Karamanlıca Osmanlı İmparatorluğu içerisinde Grek alfabesiyle Türkçe yazıp konuşma- larında Türkçeyi kullanan ve Hıristiyan olmalarıyla Müslümanlardan, Ortodoks olmalarıyla da Katolik ve Protestanlardan ayrılan Anadolulu topluluğa Karaman- lı, konuştukları dile de Karamanlıca denmektedir. Fakat Karamanlılar kendilerini eserlerinde “Anadolu Hıristiyanları”, “Anadolu Ortodoks Hristiyanları”, “Yunan * Dr., Fatih Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQwMDk=