Актуальные вопросы тюркологических исследований

191 Actual Problems of Turkic Studies yalnız yalñız 4/4 (MT) yalñız (673) yalñız 4/10 (MR) yalınız MT 4/11 yalınız MT 5/47 yalınız MT 4/4 yanak yañaġına 6/29 (MT) yañaġına (299) yanağına 6/29 LU, yanağına LU 6/9 yanağına MT 5/39 yeni yeñi 2/22 (MR) yeñi (1) yeñi 2/22 (MR) yeni MT 9/16 yeni MR 14/25 yeni MT 9/16 karanlık karañlu 6/23 (MT) karañulıkda (1221) íarañlıí MR 15/34 karanlık 4/16 MT karanlık YU 1/5 karanlık MR 15/33 iyelik 2. Tk. Eliñi 6/10 (LU) düşmanıñı (305) beşâretiñ 7/22 (LU) babana MR 10/20 hediyeñi MT 5/24, kalbiñden 22/37 iyelik 2. Çk. Kalbüñüz 8/17 (MR) eviñüz (1683) gözleriñiz 8/18 (MR) çehrelerinizi MT 6/16, sözünüz 5/37 (MT) gördüğünüzü 17/9 2. tk şahıs eki varuñ (506) giderseñ (482) geldiñ LU 4/34 dirildin MT 10/8 cesaretlen 9/2 (MT) çıkmayacaksın MT 5/28 2. ç. şahıs eki virmeñ 6/1 (MT) gelüñ (734) veriñiz MR 6/37 korkman MR işitdiniz 5/22 (MT) gidiniz 20/4 genitif señün 20/15 (MT) senüñ (333), anuñ 8/15(MT) günahların MT 9/2 karındaşınıñ MT 5/23 bana/sana/ ona aña 27/58 (MT) saña (281) baña MT 25/46 ana MT 4/4 bana MT 2/8 ona MT 4/6

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQwMDk=