Актуальные вопросы тюркологических исследований

Актуальные вопросы тюркологических исследований 192 6. Ergin Muharrem . Türk Dil bilgisi. İstanbul: Bayrak Yayım, 1993. 7. Privratsky Bruce G . A History of Bible Translations // URL: htpp:// historyofturkishbible.wordpress.com/ 8. Salaville Severien-Dalleggio E . Karamanlidika 1584-1850: Bibliographie Analytique D’ouvrages en Langue Turque İmprimes en Caracteres Grecs. Athenes, 1958. 9. Sertkaya O.F . Grek Harfleriyle Yazılmış Anadolu Karamanlı Ağzı Metinleri Üzerine // Journal of Turkish Studies. Günay Kut Armağanı IV, yay. haz. Şinasi Tekin, Gönül Alpay Tekin, C.28/II, 2004, S. 1–21. 10. Tekin Talat . Tarih Boyunca Türkçenin Yazımı. Ankara: Simurg Yayınları, 1997. 11. Timurtaş F.K . Osmanlı Türkçesine Giriş. İstanbul: Alfa Yayınları, 2011. 12. Üçok Necip . Genel Fonetik. Ankara: AÜDTCF Yayımları, 1951. Dilber Sarışahin* Türkiye Türkçesinde Yansımalar Sorunu Üzerine Dilbiliminin haklı olarak tartışmalı kabul edilen konularından biri de hiç şüphesiz yansımalar konusudur. Türkçe gerek edebi dilde, gerek konuşma dilinde kullanılan ses yansımalı leksemler açısından oldukça zengindir. Ses yansımalı leksemler dillerin doğuşuna kaynaklık edebileceği teorisi ba- kımından [1. S. 96]. dilbilimcilerin üzerinde sıklıkla durduğu bir konu olmuştur. Türk dilbiliminde de Hamza Zülfikar Yayınladığı ‘Türkçede ses yansımalı keli- meler’ inceleme ve sözlük çalışmasında yansımalar konusuna ayrıntılı değinmiş- tir. Bu eserinde kendisinin de belirttiği üzere “değişik bir yapı ve sistem içinde gelişen ve zenginleşen ses yansımalı kelimeler, Türkçede öteki çalışmalar yanında gereği gibi ele alınmadığından bugüne kadar şüpheli ve sorunlu bir konu olarak kalmıştır” [5. S. 699]. Ayrıca yansımaların ayrı bir sınıf olarak değerlendirilmemesi, ünlemler sını- fında değerlendirilmesi ve yansımaların yada onomatopelerin genel manasının yanında ses simgelemesi ya da sinestemiden türünden bahsedilmiyor olması bu konu üzerine tekrar düşünülmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. * Doktora Öğrencisi, St.Petersburg Devlet Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi, Türkoloji Bölümü.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQwMDk=