Актуальные вопросы тюркологических исследований

277 Actual Problems of Turkic Studies 35. Küçük S . Op. cit. S. 261. 36. Eren A. Op. cit. S. 283. 37. Рук. 321. Л. 37а. 38. Küçük S . Op. cit. S. 227. 39. В суфизме мюридом называют ученика-последователя, в чьем духов- ном совершенствовании большую роль играет учитель — муршид. 40. Küçük S . Op. cit. S. 101. 41. Küçük S . Op. cit. S. 180. 42. Köprülü F . Edebiyat Araştırmaları. 1. 4. Ankara: Akçağ Yayınları, 2009. S. 477. 43. Timurtaş F . Tarih İçinde Türk Edebiyatıю İstanbul: Vilâyet Yayınları, 1981. S. 199–200; Tanpınar A. Fuzuli ve Bâkî. Edebiyat Üzerine Makaleler. Dergah Yay. İstanbul, 1995. S. 147. 44. KaraismailoğluA . Bâkînin Şiiri, KlasikDönemTürk Şiiri İncelemeleri, Akçağ Yay. Ankara, 2001. S. 109–117; Yağcıoğlu S . Fuzûlî ve Bâkî Dıvanlarında Aşk Anlayışı ve Sevgili Tipi // International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Vol. 5/3. Summer 2010. S. 559– 587. 45. Küçük S . Op. cit. S. 125. 46. Рук. 321. Л. 114б. 47. Там же. Л. 48а. 48. Küçük S . Op. cit. S. 196. 49. Рук. 321. Л. 42б. 50. Küçük S . Op. cit. S. 185. 51. Ibid. S. 195. 52. Ibid. S. 288. 53. Ibid. S. 307–308. 54. Ibid. S. 218. 55. Ibid. S. 285. 56. Рук. 321. Л. 62б-63а. 57. Там же. Л. 75. 58. Рук. 321. Л. 73а. 59. İpekten H . Bâki, Hayatı, Sanatı, Eserleri, Akçağ yayınları 3. Ankara, 1998. S. 97–98. 60. Küçük S . Op. cit. S. 97. 61. Küçük S . Op. cit. S. 263. 62. Yüz virmesün можно понять как прятать лицо , т. е. не позволять смо- треть на лицо .

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQwMDk=