Актуальные вопросы тюркологических исследований

Актуальные вопросы тюркологических исследований 346 âh, asktır o, bazen bir tende ölür bazen de bedende. görüş’üm bir yaprak, biliş’im bir dal ve bir gonca gül olur kimliğim göğüyse benim belleğim belledin... uçan güneşler orda ve orda, sems-i perende birliğim, dokunulmaz dirliğim neyse o, hem gidende var biraz ve hem de dönende!.. Aşk’la biz, ikimiz, var’la yok gibiyiz ah, giderek ne kadar az kendimiziniz çünkü sende bir yaz olarak devam ederiz sense bir yaz olarak bende... söylen’din, söylenmesen de” [11. S. 34–35]. Sonuç olarak, mitolojik ögelerin modern Türk şiirine çeşitli biçimlerde esin- ler sağladığı görülmektedir. Şairler, doğal olarak kendi sanat anlayışları yönünde bu ögelerden yararlanmışlardır. Bu, bir yandan da şiirin estetik düzeyi açısın- dan ele alınabilecek durumdur. Kimi şairde, süslü yığılmalar biçiminde duran bu ögeler, kimi şairde ise şiirlerini güçlendiren bir kaynak konumundadır. Kimi şair, bazı mitolojik efsaneleri kendince olduğu gibi anlatırken, kimi şair bu öge- leri bazen doğrudan bazen dolaylı biçimde şiirsel imgelemi etkin kılan bir tarzda kullanmaktadır. Mitolojik ögeleri evrensel anlatım olanakları bağlamında değer- lendiren şairler, kendi sanat anlayışları içinde zaten belli bir yetkinliğe ulaşmış olanlardır. Bu şairler, mitolojik kaynaklardan yararlanırken, şiirlerinin anlam katmanlarını zenginleştirmede başarılı olmuş ve kimilerinin ‘yabancı’ saydığı bu ögelerin, şiire etkin anlam olanakları sunduğunu göstermişlerdir. Kaynaklar 1. Afacan A. Şiir ve Mitologya. Ankara: Doruk Yayıncılık, 2003. 2. Aktay S.Z . Persefon. İstanbul: Suhulet Kütüphanesi, 1930. 3. Anday M.C. Ölümsüzlük Ardında Gılgamış. İstanbul: Adam Yayınları, 1991. 4. Bengü M.F. Tevfik Fikret: Yaşamı, Sanatçı Kişiliği, Yapıtları. İstanbul: De Yayı- nevi, 1979. 5. Cansever E. Yerçekimli Karanfil (Toplu Şiirler I). 3. İstanbul: Adam Yayınları, 1992. 6. Eilade M. Mitlerin Özellikleri / Çeviren: Sema Rifat. İstanbul: Simavi Yayınları, 1993. 7. Ferhad H. Söyle Gölgen de Gitsin. Ankara: Ekin Yayınları, 1993. 8. Necatigil B. Şiirler. Haz. Ali Tanyeri-Hilmi Yavuz, 5. Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2012.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQwMDk=