Актуальные вопросы тюркологических исследований

359 Actual Problems of Turkic Studies tymguly Pyragy into Spanish was ready to be published by the National Institute of Manuscripts and the Academy of Sciences of Turkmenistan, a publication dedicated to the 290th anniversary of Magtymguly Pyragy’ s birthday in May 2014. We hereby should like to express once more our deep gratitude to the Na- tional Institute of Manuscripts and the Academy of Sciences of Turkmenistan for appreciating and publishing our translation in the frame of spreading the Turk- men literary, cultural and historical heritage in theWestern andWorld Literature. According to the title of the present paper and having had our translation of Magtymguly’s poems into Spanish published, our second important challenge is to finish our versificated translation into German, a language which is also our mother tongue. Our translation will be published in a few months time with the support of the German Embassy in Turkmenistan. Nan A. Lee* Korece’ye Çevrilmiş Türk Edebi Eserleri ve Kore Basınında Yansımaları Turkish literary pieces translated in Korean and reflection in the Korean mass media I. Giriş Altay dağlarında birlikte yaşamış iki akraba toplum olan Türk ve Kore toplu- mu arasında Kore Savaşı’nın ardından şekillenensiyasi ve ekonomik gelişmeleri, sanatsal ve kültürel ilişkiler takip etmiştir.Bu noktadaözellikle kültürel ilişkilerde edebi eserlerin Koreceye çevrilmesi çok büyük önem taşımakta ve iki toplumun- birbirinidaha yakından tanıması açısındanaracı olmaktadır. İki toplumun geçmişten gelen akrabalık bağlarının son 60 yıl içinde pekiş- mesini sağlayan en önemli tarihsel olgu kuşkusuz Kore Savaşı’dır. 2002 yılında Kore ve Japonya tarafından ortaklaşa düzenlenen Dünya Kupası ise adeta Kore ve Türk toplumunun birbirini yeniden keşfetmesini sağlamıştır. Bu iki önemli etke- nin yanı sıra başta internet olmak üzere gelişen teknolojik araçların sanat ve kül- tür ürünlerine erişimi kolaylaştırması, turizm alanındaki etkinlikler Türkiye’yi ve Türk toplumunu Koreli okurların ilgi odağı durumuna getirmiştir. Bu açılardan bakıldığında Türk edebiyatıörneklerininKore toplumunca tanınmasının yoğun olarak son 10 yılda gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bu gelişmenin, Türk dili ve edebiyatı alanında çalışan akademisyenlerinkişisel çabalarıyla da yakından ilgili * Yard. Doçent Keimyung Üniversitesi İpek Yolu ve Orta Asya Araştırma Merkezi .

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQwMDk=