Актуальные вопросы тюркологических исследований

367 Actual Problems of Turkic Studies ğimiz önemli eserler çevrilmediği için Koreli bir okurun yukarıda listesini ver- diğimiz eserleri okuyarak Türk Edebiyatı hakkında bütüncül bir kanıya varması mümkün değildir. Bu alanda yapılması gereken öncelikle şiir ve hikaye antoloji- leri ile okura genel bir bilgi vermek sonra da Türk Romanı denilince ilk akla ge- len Halid Ziya Uşaklıgil, Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk Şiiri denilince akla gelen Yahya Kemal, Ahmed Haşim, NazımHikmet, Necip Fazıl, Türk hikayesi denilin- ce akla gelen Ömer Seyfettin, Sait Faik gibi isimlerin çevirisine öncelik vermek olmalıydı. Türkçe’den Korece’ye yapılan çevirilerde görülen bu dağınıklıkta yayı- nevlerinin güncel tercihleri ile Türk edebiyatını çevirebilecek uzman sayısının az olduğu gerçeğini de gözden kaçırmamak gerekir. III. Sonuç İnsanoğlu başkalarını anlamadan tek başına var olamaz. Aynı şekilde bir ülke de başka ülkelerle alışveriş, iletişim ve etkileşim içinde olmadantek başına ayak- ta duramaz. Çeviri başka bir ülkeyi, başka bir kültürü kendi ülkesine aktarma açısından son derece önem kazanırken bu anlamda insanoğlunun yarattığı ruh dünyası devamlı olarak çevrilmelidir. Yalnızca birkaç yıl öncesi için bile, Kore’de başka kültürlere, dolayısıyla o kül- türlerin kitaplarına fazla bir ilgi olmadığını söylemek mümkündür. Oysa bugün durum çok farklıdır. Özellikle Türk edebiyatından yapılan çeviriler oldukça ilgi görmüş, olumlu tepkiler almıştır. Kore’de giderek artan bir Türk edebiyatı ilgisi olduğu rahatlıkla söylenebilir. Önümüzdeki zamanlarda birçok Türk yazarın eserlerinin Kore yayın dün- yasına gireceğine kuşku yoktur. Önemli olan Türk edebiyatının yetenekli çevir- menler tarafından Koreceye kazandırılması ve ilgili kurumlardan destek alınarak daha aktif bir şekilde Kore’de tanıtılmasıdır. Tarife 1. Korece’ye Çevrilmiş Türk Edebiyatı Eserlerinin Yıllara Göre Dağılımı .

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQwMDk=