Актуальные вопросы тюркологических исследований

Актуальные вопросы тюркологических исследований 384 4. Древняя одежда народов Восточной Европы. М.: Наука, 1986. 5. Одинцов Г.Ф. К истории слова «сабля» в русском языке // Этимология. М.: Наука, 1989. 6. Словарь современного русского литературного языка: в 17-ти т. М.: АН СССР, 1950–65. Т. 17. 7. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4-х т. М.: Прогресс, 1986–87. 8. Шипова. Е.Н. Словарь тюркизмов в русском языке. Алма-Ата: Наука, 1976. 9. Юналеева Р.А. Лексико-семантическое развитие тюркских названий головных уборов в русском языке // Советская тюркология. 1978. № 5. С. 20–25. Ercan Yılmaz* Modern türk şiirinde metinlerarası ilişkiler Giriş Rus eleştirmen Mikhail Bakhtin’in diyalojizm kavramından hareket ederek geliştirdiği metinlerarasılık fikri ilk olarak 1969’da “Word, Dialogue, and the No- vel” başlıklı makalede karşımıza çıkar. Metnin biricikliği, kendi içinde bir bütün oluşturduğu tarzındaki anlayışa yöneltilen bir eleştiri olarak ‘alıntılar mozayiği’ kavramını öne çıkaran eleştirmenler, metnin daha önce yazılmış olan metinler- den ayrı düşünülemeyeceği kanaatini taşırlar. Bir bakıma ‘yeniden yazma’ olarak da algılanabilecek metinlerarasılık, Julia Kristeva tarafından postmodern eleştiri sahasında kavramsallaştırılmıştır. Kubilay Aktulum, ‘Metinlerarası İlişkiler’ adlı kitabında, metinlerarasılık ku- ramını yazınsallığın bir kriteri olarak kabul eden yazarların tavrını şöyle özetler: “Bir yazar başka bir yazarın metninden parçaları kendi metninin bağlamında kaynaştırarak yeniden-yazar. Her söylemin başka bir söylemi yinelediğini, her yazınsal metnin daha önce yazılmış olan metinlerden ayrı olarak yazılamaya- cağını, her metnin açık ya da kapalı bir biçimde önceki metinlerden, yazınsal gelenekten izler taşıdığını savunan yeni eleştiri yanlıları onun ‘alıntısal’ özelliğini göstermeye uğraşırlar. Hepsi de metnin bir alıntılar toplamı olduğunu, her met- * Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Doktora Öğrencisi ve MEB Türk Dili ve Edebiyatı.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQwMDk=