Актуальные вопросы тюркологических исследований

Актуальные вопросы тюркологических исследований 398 Notlar 1. Kubilay Aktulum . Metinlerarası İlişkiler. Ankara: Öteki Yayınevi, 2000. S. 17–18. 2. Mikhaïl Bakhtine . Esthétique et Théorie du Roman. Paris: Gullimard, 1975. P. 102 (den aktaran Kubilay Aktulum . Op. cit. S. 27). 3. Yazın Kuramı. Rus Biçimcilerinin Metinleri / derleyen: Tzvetan Todorov, çev. Mehmet Rifat-Sema Rifat. YKY, 1995. S. 31–32 (den aktaran Kubilay Aktu- lum . Op. cit. S. 20). 4. Ibid. S. 46 (den aktaran Kubilay Aktulum . Op. cit. S. 21). 5. Ibid. S. 57 (den aktaran Kubilay Aktulum . Op. cit. S. 21). 6. Mikhaïl Bakhtine. la Poétique de Dostoeivski. Paris: Seuil, 1970. P. 238 (den aktaran Kubilay Aktulum . Op. cit. S. 36). 7. Kubilay Aktulum . Op. cit. S. 55. 8. Roland Barthes. Texte (Théorie du). P. 1015 (den aktaran Kubilay Aktulum . Op. cit. S. 56). 9. Ibid. 10. Roland Barthes . le Plaisir du texte. Paris: Seuil, 1973. P. 58 (den aktaran Kubilay Aktulum . Op. cit. S. 59). 11. Michaël Riffaterre . la Trace de I’intertexte // La Pensée. no 215. 1980 (den aktaran Kubilay Aktulum . Op. cit. S. 61). 12. Yahya Kemal . Rubâîler ve Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş. İstanbul: Fetih Cemiyeti Yay., 1988. S. 11. 13. Hilmi Yavuz . Edebiyat ve Sanat Üzerine Yazılar. İstanbul: YKY, 2005. S. 173. 14. Ahmet Hamdi Tanpınar . Edebiyat Üzerine Makaleler. İstanbul: Dergâh Yay., 2000. s. 26. 15. Yahya Kemal. Kendi Gök Kubbemiz. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti- YKY, 2003. s. 18 16. Ibid. S. 56. 17. Ibid. S. 32. 18. Hasan Akay . Şiir Alâmetleri. İstanbul: 3F Yayınları, 2006. S. 45. 19. Ahmet Haşim . Bütün Şiirleri. İstanbul: Dergâh Yayınları, 1999. S. 129. 20. Hasan Akay . Op. cit. S. 12. 21. Hilmi Yavuz . Op. cit. S. 182–183. 22. Gaston Bachelard . Su ve Düşler / çev.: Olcay Kunal. İstanbul: YKY, 2006. s. 34. 23. Nazım Hikmet . Kuvâyi Milliye Şiirler. 3. İstanbul: YKY, 2010. S. 209. 24. Behçet Necatigil . Bütün Eserleri. 6 Düzyazılar (Haz.: Ali Tanyeri — Hilmi Yavuz). İstanbul: Cem Yay., 1983. S. 556–557. 25. Behçet Necatigil. Şiirler (Haz. Ali Tanyeri — Hilmi Yavuz). İstanbul: YKY, 2002. s. 209–210.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQwMDk=