Актуальные вопросы тюркологических исследований

523 Actual Problems of Turkic Studies Kaynaklar 1. Arık D. Türk Yahudiler: Kırım Karâîleri // Dini Araştırmalar. 2005. 7 (21). S. 27–49. 2. Avramoğlu Ç.B. İstanbul Karay Türklerinde Nişan ve Düğün Adetleri // Türk Yurdu. 1961. 2 (12). S. 33–34. 3. Avramoğlu Ç.B. Karay Türkleri Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi // Türk Kültürü Araştırmaları I. Ankara: TKAE Yayınları, 1964. S. 170–179. 4. Baskakov N.A. Türk Dillerinde Ön Vokallerin Düzleşmesi ve Karaimcenin Halicz-Luck Lehçesinde ö>e ve ü>i Değişmeleri // TDAY-Belleten 1963. An- kara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1964. S. 33–37. 5. Çulha T. Sereya Şapşal’a Göre Karay Türkleri ve Karayca // Türk Dilleri Araş- tırmaları. 2002. 12. S. 97–188. 6. Çulha T . Karaycanın Kısa Söz Varlığı Karayca-Tьrkçe Kısa Sözlük. İstanbul: Kebikeç Yayınları, 2006. 7. Çulha T. Karaycanın Karşılaştırmalı Grameri Fonetik-Morfoloji (Kırım Ağzı Esasında). İstanbul: Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi, 2010. 8. Dubinski A. Batı KaraimDilinde Bazı Leksik Farkları // XI. Türk Dil Kurulta- yında Okunan Bilimsel Bildiriler. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1968. S. 209–216. 9. Dubinski A. Polonya Karaylarının Türkiye Türkçesi İle İlişkileri // IV. Millet- ler Arası Türkoloji Kongresi. 20–25 Eylül 1982. 10. Dubinski A. Kırım Karay Türklerinin Halk Edebiyatı // Caraimica. Warsza- wa: Prace Karaimoznawcze, 1994. S. 231–234. 11. Golden P.B., Zuckerman C., Zajaczkowski A. Hazarlar ve Musevilik (Haz. Osman Karatay). Çorum: KaraM Yayınları, 2005. 12. Hüseyin Namık . Türk Dünyası. İstanbul: Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, 1932. S. 179–180. 13. Karaşemsi R.S. Hazar Türkleri Avrupa Devleti (VI–XII. Asır). İstanbul: Kâatçılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi, 1934. 14. Kowalski T. Lehistan’da Türkler // Ulus. 6 Haziran 1935. 3. 15. Köseraif Paşaoğlu M.F. Karay Türkçesi // Öz Dilimize Doğru. 1933. I (9). S. 153–155. 16. Kuzgun Ş. Türklerde Yahudilik ve Doğu Avrupa Yahudilerinin Menşei Me- selesi: Hazar ve Karay Türkleri. İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2015. 17. Radloff W. Proben Der Volkslitteratur der Türkischen Stämme Kuzey Türk Boylarının Halk Edebiyatından Örnekler VII (Hzl.: Tülay Çulha). İstanbul: Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi, 2010. 18. Şapşaloğlu S. Kırım Karaî Türkleri // Türk Yılı (Toplayan: Akçuraoğlu Yu- suf). İstanbul: Türk Ocakları Neşriyatı, 1928. S. 575–615. 19. Şişman S. İstanbul Karayları // İstanbul Enstitüsü Dergisi. 1957. 3. S. 97–102.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQwMDk=