Актуальные вопросы тюркологических исследований

541 Actual Problems of Turkic Studies 19. Тыбыкова Л.Н., Невская И.А., Эрдал М. Каталог древнетюркских руни- ческих памятников Горного Алтая. Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т, 2012. 20. Vásáry I. Runiform signs on objects of the Avar period (6 th –8 th cc. A.D.) // Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. 1972. Vol. 25. P. 335– 347. 21. Васильев Д.Д. Корпус тюркских рунических памятников бассейна Енисея. Л.: Наука, 1983. Ömer Kul* Osman Batur Hareketi Hakkında Kaynaklar Giriş Osman Batur [1] ile alakalı yapılan çalışmalarda daha ziyade mülakatlar neticesinde elde edilen bilgilerin yazılı materyal haline getirilmesi sebebiyle birçok bilgi tekrarı ve olayları anlatan kişilerin eksik bilgi sahibi olmaları do- layısıyla farklı bilgiler ihtiva eden çalışmalar ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte hâlen Doğu Türkistan ile alakalı arşiv belgelerinin araştırmacıların kullanımı- na sunulmamış olması, bilgilerin mukayesesini de güçleştirmektedir. Bilgiye ulaşmak ve elde edilen materyalleri sağlıklı bir şekilde değerlendirme imkânı henüz tam manasıyla elde edilememiş olsa bile, son 15–20 yılda Osman Batur hakkında kaleme alınan ilmi çalışmaların hemDoğu Türkistan tarihinin 1941– 1951 dönemine hem de Osman Batur’un faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına büyük katkılar sağladığı bir gerçektir. Bütün bunlarla birlikte araştırmalarımız sırasında istifade ettiğimiz çalışmaların bir kısmının taraflılığına rağmen ile Doğu Türkistan üzerinde çalışacak olan araştırmacıların istifade edebilecekleri eserlerin genel hususiyetleri üzerinde kısaca durduk. Osman Batur Hakkında Bilgi Veren Çalışmalar Godfrey Lias’ın Kazak Exodus (London, 1956) adlı eseri Osman Batur hakkında bilgiler ihtiva eden ilk çalışmadır. Bu eser daha sonraki dönemler- de Büyük Kazak Göçü (İstanbul 1958) ve Göç (çev. Mehmet Çağrı, İstanbul, 1973) adlarıyla yayınlanmıştır. Lias, eserini hazırlarken Türkiye’de görüştüğü Doğu Türkistanlı mültecilerin verdiği bilgileri doğru kabul ederek kullanmış- * Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi Kürsüsü Öğretim Üyesi.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQwMDk=