Актуальные вопросы тюркологических исследований

99 Actual Problems of Turkic Studies 17. Gökdayı Hürriyet . Türkçede kalıp sözler. Kriter Yayınları. İstanbul, 2012. 18. Gökçora İsmail Haluk . Bilim Dili Olarak Türkçe // URL: http://www.univer - site-toplum.org/text.php3?id=188 19. Günay V. Doğan . “Sözcükbilime Giriş” (Multilingual Yayınları). Istanbul, 2007. 20. Karabacak Erkan. A study of the use of economic terms in Turkish newspapers 21. Korkmaz Zeynep. Gramer terimleri sözlüğü. Ankara: Atatürk kültür, dil ve tarih yüksek kurumu TDK yayınları, 1992. 22. Lewis G. The Turkish language reform. A Catastrophic Success. New York: Oxford University Press Inc., 1999. 23. Lexicology and Corpus Linguistics. M.A.K. Halliday, W. Teubert, C. Yallop, A.C ermakova. Continuum. London, 2004. 24. Özezen, Muna Yüceol . Türkçe deyimler üzerine birkaç söz // URL: http:// turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20DILI/2.php 25. Özön Mustafa Nihat. Türkçe Tâbirler Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1945. 26. Safa P . La révolution linguistique et le problème des termes scientifiques en Turquie // Civilisations Vol. 2. No. 1 (1952). p. 41–45. 27. Sułkowska M . De la phraséologie à la phraséodidactique Études théoriques et pratiques Wydawnictwo Uniwersytetu Œl¹skiego Katowice 2013 28. Şentürk Nazmi . Atasözleri — Deyimler — Özdeyişler. Uygun Matbaacılık, 1999. 29. Türkmen Seyfullah . Türkçedeki Örtmece Sözler / Taboo Words in Turkish // Journal of Black Sea Studies (Karadeniz Araştırmaları). iss. 23. 2009 // URL: www.ceeol.com. 30. Vardar Berke . Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü. Multilingual, 2002. 31. Vardar Berke . İşlevsel Dilbilimde Temel İlkeler ve Yeni Yönelişler // URL: http://www.journals.istanbul.edu.tr/iudilbilim/article/view/1023018223/0 32. Şentürk Nazmi. Atasözleri, deyimler ve özdeyişler. Mutlu yayncılık. İstanbul, 1999. 33. Uzum Baburhan ve Melike . The Historical and Linguistic Analysis of Turkish Politicians’ Speech # Springer Science+Business Media, LLC 2010. 34. Yazan Bedrettin . Adhering to the languge roots: Ottomann Turkish campaigns on Facebook. Language policy. Date: 23 Jan 2015 // URL: http:// link.springer.com/article/10.1007%2Fs10993-015-9355-1 35. Yükseler Hitay . Turkish language reform: An early exemple of language planning // URL: http://twpl.library.utoronto.ca/ index.php/twpl/article/ vi- ewFile/6429/3417

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQwMDk=