Языки и литературы тюркских народов

133 Turkish as in “Men özimniñ kimligimni aytdım, endi gäp nävbäti sizgä keldi, - dedi. carries the same function with the participle +dIk suffix that comes with ‘kim’ in Turkmen Turkish as in “Hat yazanıñ kim- digini tandım”. The main reason for the mentioned mistake is the using the -bol auxiliary verb instead of –er auxiliary verb which has been used from old Turkish. İn the changing period –er was combined with –i form and afterward -i also has been ignored, the dIK participle suffix slowly turned to +lIk form. (ne idiğü > neliği örneği gibi). E. Yılmaz Modern Türk Şiirinde Metinlerarası İlişkiler Intertextual relations in Modern Turkish poetry Türk şiirinde metinlerarası ilişkiler, 1960’lı yıllarda özellikle Kris- teva ve Barthes’ın öncülüğünde yazınsallığın kriteri olarak ortaya konmadan çok önce pratikte var olan bir olgudur. Klasik Türk şiirinin en başat özelliklerinden biri ‘çoksesli’, ‘çokdilli’ ve ‘çokanlamlı’ oluşuy- du. Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’le başlayan modern Türk şiiri bir yandan klasik şiiri geleneğini yeniden üreterek devam ettirirken bir yandan da klasik şiirle hesaplaşma yoluna gitti. Her iki durumda da ‘metinlerarasılık’ önemli bir araç oldu. Zaman zaman ‘intihal’ tartış- malarını da içeren bu süreç postmodernizm ile yeni bir boyut kazandı. Bugün modern Türk şiirini ‘metinlerarasılık’ kuramından bağımsız de- ğerlendirmek neredeyse imkânsızdır. Kâh kendi geleneğiyle kâh dün- ya şiir mirasıyla kurduğu ilişki ve bu ilişkilerin biçimleri modern Türk şiirinin en belirleyici yönüne işaret eder. Bu bildiri, metni ‘yazıldık- tan sonra bile işlemeye ve bir üretim süreci sürdürmeye’ devam eden bir yapı olarak ele almak suretiyle modern Türk şiirini, ‘yeniden yaz- ma’, ‘metinlerarası yöntemler’, ‘metin-şair-okur’ ilişkisi, ‘metinlerarası imgeler’ gibi hususlar bakımından incelemek amacını taşımaktadır. Böylece hem Türk şiirinin başlangıçtan günümüze nasıl bir yolculuk yaptığına hem de bugün yazılmakta ve gelecekte yazılacak olan şiirin mahiyetine dair önemli tespitler ve çıkarımlar söz konusu olabilecek-

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQwMDk=