Языки и литературы тюркских народов

50 tions of hero Manas’s family. Beside Jusup Mamay, there are about 80 records of variants kept in the archives in the Institute of ethnic Literature of CASS and in Xinjiang Folklorist Society. There appeared some specialists on epic Manas in China from se- cond half of the last century. Prof. Lang Ying, Prof. Huzhenhua and some accomplished Kirghiz scholars are undoubtedly make up the chief part of the team. Today, episodes from the Manas feature at private and public ce- lebrations, and where once bards performed for villagers or khans, they now appear on national and international stages and on TV. The Manas, then, overflows with iconicity; episodes provide storylines for theatrical prodution and for children's books, and images feature on billboards and in adverts. N. Kalkan Başkurt Türkçesinde Mental Fiiller Mental verbs in Bashkir Turkish Duygular, düşünceler, algılarla ilgili fiiller genel olarak mental fiiller (zihin fiilleri) diye adlandırılmıştır. Bu fiiller, birçok bilişsel sü- reci içerir. Mental fiiller, genel olarak idrak fiilleri, duygu fiilleri ve algılama fiilleri olmak üzere üç grupta ele alınmaktadır. İngilizcede “cognition verb” terimiyle ifade edilen idrak fiilleri anlama, düşünme, istek, hayal, tahmin, unutma ve hatırlama ifade eden fiiller olarak sınıflandırılır. Mental etkinliğin ikinci aşamasını oluşturduğu belirtilen duygu fiilleri, mental fiillerin bir başka grubunu oluşturmaktadır. Dünyada- ki bütün dillerde duyguları ifade eden fiiller bulunmaktadır. Kuşku, korku, endişe, sevinme, üzüntü, pişmanlık gibi mental sürecin zihin- de meydana getirdiği hislerden oluşan çıktılar duygu fiilleri olarak kabul edilir. Algılama fiilleri de mental sürecin duyularla ilgili bölümünü oluş- turur. İşitme, dokunma, koklama, tatma, görme ifade eden fiiller al- gılama duyu fiilleridir.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQwMDk=