Языки и литературы тюркских народов

63 пы терминов, особенно терминов со значениями «мать» и связана с древними тотемистическими представлениями тюркоязычных народов. M. Kılıçarslan Grek Harfli ve Arap Harfli Türkçe İncil Tercümelerindeki Nazal «N» Sesi The nasal «n» sound in the translations of the Bible into Turkish with Greek and Arabic letters Bütün dünya dillerine çevirisi yapılan İncil’in tarih boyunca Türkçe’ye de diğer diller kadar çevirisi yapılmıştır. Özellikle Arap harfli İncil tercümeleri ve daha az bilinen Grek harfli İncil tercümeleri çeşitli yönleriyle karşılaştırılarak incelenmesi önem arz eden eserler- dir. Arap harfli imlada gösterilmeyen seslerin Grek harfli metinlerde gösterilmesi bu ilgiyi daha da arttırmaktadır. Grek harfleriyle Türkçe yazan ve konuşmalarında da bu dili kullanan Ortodoks Hıristiyanlar Karamanlı, konuştukları dil de Karamanlıca olarak adlandırılmıştır. Karamanlıca eserler, kendi arasında farklı imla özellikleri gösterse de dini metinlerde ve özellikle de İncillerde daha ince ve ayrıntılı bir imla kullanılmıştır. Bunun yanında bu eserlerin birçok ağız özelliği taşıdığı da muhakkaktır. Bu çalışmamızda Arap harfli ve Grek harfli İncil tercümelerindeki Türkçeye has seslerden biri olan nazal n sesinin gösterimi üzerinde durulmaya çalışılacak ve Grek harfli metinlere ilgi çekilmesi amaçlanmaktadır. The Bible, which was translated into all languages, was translated into Turkish as much as it was done into other languages. It is impor- tant that its translations in Arabic letters and the lesser known ones in Greek letters in particular are comparatively studied. The fact that sounds which are not shown in Arabic letters are illustrated in texts with Greek letters. The Orthodox Christians who wrote Turkish with Greek letters and spoke Greek as well were from Karaman and their language was called Karamanli Turkish. The works in Karamanli

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQwMDk=