Актуальные вопросы тюркологических исследований

Актуальные вопросы тюркологических исследований 196 Kaynaklar 1. Aksan Doğan . Her Yönüyle Dil. Ankara: TDK, 2000. 2. Guzev V.G., Yılmaz Deniz Ö . Opıt postroeniya ponyativnovo apparata teori turetskoy grammatiki. St. Petersburg, 2004. 3 . Korkmaz Zeynep . Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara: TDK, 2003. 4. Voronin S.V . Osnovı fonosemantiki. St.Petersburg, 1982. 5. Zülfikar Hamza . Türkçede ses yansımalı kelimeler. Ankara: TDK, 1995. Yasin Tunç* Adların Çağdaş Moğolca ve Türkiye Türkçesi’nde Karşılaştırılmasına Genel Bir Bakış 1. Giriş Bilindiği üzere, karşılaştırmalı tarihi dil bilimi çerçevesinde 250 yıldan beri, tarihi geçmişi olan Ural-Altay dil grubunun akrabalık ilişkisi hakkında bir hi- potez tartışılmaktadır.Bu hipotezin Altay ayağı; Moğol, Türk ve Tunguz-Mançu dillerinin akrabalığıyla ilgilidir. Altay dil birliği hipotezine daha sonraları Ko- rece ve Japonca da dâhil edilmiştir. Türk, Moğol dillerinin akrabalığı 19. yüzyılda ispatlanması gereken bir var- sayım değil açıklanması gereken bulgular durumundaydı. Ramsted’in çalışma- ları sayesinde genetik bakımdan ilişkili olduğu dil, bilimsel metotlarla ispatla- nabilirdi. Altay hipotezini inceleme sürecinde V.L. Kotviç [7. S. 62] gibi bazı dilciler, Altay dil birliği hipotezinde akrabalıkları sorgulanan Türk ve Moğol dilleri- nin köken bakımından akraba olmadıklarını, benzerliklerin ise proto-Türk ve proto-Moğol dilleri arasında binlerce yıl süren karşılıklı temasların neticesinde oluştuğunu iddia ettiler. Zaman içinde, Türk ve Moğol dilleri arasındaki ilişki- nin mahiyetiyle ilgili iki temel görüş belirdi. Bir tarafta Türk ve Moğol dillerinin kökensel akrabalığın varlığını savunan G.İ. Ramstedt, N.N. Poppe, N.A. Baska- kov, B.J. Vladimirtsov gibi bilginler, diğer tarafta ise binlerce yıllık etkileşim ve temasın varlığını savunan V.L. Kotviç, A.M. Şçerbak, G.D. Sanjeev. C. Clauson, B.A. Serebrennikov, G. Doerfer, A. Róna-tas gibi bilginler vardı. Altayistler ve Anti Altayistler olarak kabul edilen karşılıklı tartışmalar sonucunda iki görüş * PhD Dr., yardımcı doçent, İpek Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQwMDk=