Актуальные вопросы тюркологических исследований

Актуальные вопросы тюркологических исследований 204 eki şeklinde sıralanır. Her iki dilde ilk ek çoğul eki ise diğerleri iyelik eki veya hal eklerinden birisi olabilir. Yalın durumda, kısa biçimli adlara gerekli eklerin eklenmesiyle ad türetilebilir. Kaynakça 1. Bobrovnikov A.A . Grammatika Mongolsko-Kalmıtskovo yazıka. Kazan, 1849. 2. Clark L . Mongol Element in Old Turkic // Journal de la Societe Finno- Ougrienne. Vol. 75. 1977. S. 110–168. 3. Clauson G . The Earlist Turkish Loan Words in Mongolian. CAJ, 1958. S. 174–187. 4. Ersoy F . Türk-Moğol Dil İlişkisi ve Çuvaşça. Ankara: Gazi Kitapevi, 2012. 566 s. 5. Karahan L . Türkçe’de Söz Dizimi. Ankara: Akçağ, 2005. 6. Korkmaz Z . Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi). Ankara: TDK, 2003. 7. Kotviç V.L . İssledovanıya po Altayskim Yazıkam. Moskva, 1962. 8. Luvsanvandan Ş . Orçın tsagiyn mongol helniy bütets. I nom. Ulaanbaatar, 1999. 9. Luvsanvandan Ş . Orçın tsagiyn mongol helniy bütets. II nom. Ulaanbaatar, 1999. 10. Mayzel S.S . İzafet v turetskom yazıke. Moskva; Leningard: Akadem. Nauk, 1957. 11. Ráno-Tas A . Türkolojiye Giriş, (Çev. İsa Sarı), Nobel Yayıncılık, 2013. (An Introduction to Turkology, 1991, Szeged, Studia Uralo-Altaica 33). 12. Sanjeev G.D . Sravnitelnaya Grammatika Mongolskih Yazıkov. Tom I. Mosk- va, 1953. 13. Şçerbak A.M . Türk-Moğol Dil İlişkileri, (Çev. Leyla Babatürk), Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011. Sayı 25. S. 9–32. (Tyurksko-Mongolskiye Yazıkoviye Svyazi // Voprosı Yazıkoznaniya. Nu: 4. S. 47–60. Nauka, 1986). 14. Şçerbak A.M . Ranniye Tyurksko-Mongolskiye Yazıkoviye Svyazi (VIII– XIV vv.). (Çev. Gülsüm Killi) Türkbilig, 2006/11. S. 221–234. (Sankt- Petersburg: Rossiyskaya akademiya nauk İnstitüt lingvistiçeskix issledovaniy, 1997. 291 s.) 15. Şçerbak A.M . Rannie tyurksko-mongolskie yazıkavie svyazi (XIII–XIV vv). Sant-Petersburg, 1997. 16. Tserenpil D., Kullmann R . Mongolian Grammar. Ulaanbaatar, 2005.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQwMDk=