Языки и литературы тюркских народов

90 maz; çünkü Uigurisches Wörterbuch hala devam etmekte olup henüz iki harfi tamamlanmıştır; Old Turkic Word Formation ise yalnızca türemiş sözüklere yer vermekte olup alınma sözüklere (ki bunların sayısı bir kaç bini geçmektedir) yer vermez. Ancak her iki eser de Eski Türkçenin sözvarlığı ile ilgili çalışmalarda birinci sırada müra- caat kaynağıdır. En başta saydığımız Rusça ve İngilizce sözlükleri- miz ise 1970 sonrası yayımlanan muazzam Eski Uygurca edebiyatın söz hazinesinden habersizidr. Eğer bugün sadece Eski Uygurcanın söz hazinesini ele alacak olursak, söz varlığı (alıntı sözlerle birlikte) 11 000’i bulmaktadır. Bildirimde konuyla ilgili hazırlamış olduğum çalışmamdan ve kaynaklardan bahsedeceğim. Б.Ч. Ооржак Вопрос о выделении желательно-сослагательного наклонения в тувинском языке B.Ch. Oorzhak The question of the allocation of the optative-subjunctive mood in the Tuvan language В докладе будет поставлен вопрос о выделении желательно- сослагательного наклонения (форма на – са ) в тувинском языке. От- мечается, что традиционно форма на – са/-се/-за/-зе в тувинском языке как и в других тюркских языках определяется как форма условного наклонения. Указанное значение проявляется в сложном предложении, когда форма на – са оформляет зависимый предикат и выступает в инфинитной функции. В ее же финитной функции репрезентируется семантика объективно нереализуемого (ирреаль- ного) желания (пожелания) говорящего. (1) Кыш д ү рген т ө н зе ! кыш=Ø д ү рген т ө н=зе зима=NOM быстро заканчиваться= CONJ/3SG ‘Скорее бы закончилась зима!’ (2) Молдургамны ма ң аа салыпкаш, чадаг ма ң нап сымза !

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQwMDk=