Актуальные вопросы тюркологических исследований

399 Actual Problems of Turkic Studies 26. Hilmi Yavuz . Necatigil, “Nilüfer” Şiirine Niçin O Adı Verdi? // Varlık Der- gisi. Mart 2013. S. 24. 27. Theodor W. Adorno . Edebiyat Yazıları, / çev. Sabit Yücesoy — Orhan Koçak. İstanbul: Metis Yay., 2004. S. 118. 28. Ibid. S. 124. 29. Ahmet Eflâkî. Âriflerin Menkıbeleri. İstanbul: MEB Yay., 1995. s. 256–257. 30. Abdurrahman Câmî. Nefahâtü’l-Üns-Evliyâ Menkıbeleri / çev.: Lâmiî Çe- lebi (Haz. Prof. Dr. Süleyamn Uludağ — Prof. Dr. Mustafa Kara). İstanbul: Marifet Yay., 2001. S. 640–641. 31. Sezai Karakoç . Gün Doğmadan. İstanbul: Diriliş Yay., 2000. s. 230. 32. Hilmi Yavuz . Edebiyat ve Sanat Üzerine Yazılar. S. 175. 33. Eliot T.S. Edebiyat Üzerine Düşünceler / çev.: Sevim Kantarcıoğlu). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 1983. S. 21. 34. T Eliot T.S. Op. cit. S. 21. 35. Hilmi Yavuz . Büyü’sün Yaz! İstanbul: YKY, 2006. S. 339. 36. Erdoğan Alkan . Düş Gezgini-Gerard de Nerval. İstanbul: Broy Yay., 1994. S. 205. 37. Abdulhalim Aydın . Nerval’den Hilmi Yavuz’a “Kara Güneş” // İmgesi. Tur- kish Studies İnternational Periodical For the Languages, Literature and His- tory of the Turkish or Turkic. Vol. 4/8. 2009. P. 542–543. 38. Şeyh Galib. Hüsn ü Aşk / Nesre Çeviren ve Açıklayan; Muhammet Nur Do- ğan. İstanbul: Yelkenli Yay., 2007. S. 30. 39. Şeyh Galib. Op. cit. S.. 32. 40. Hilmi Yavuz . Ateşden Denizleri Mumdan Kayıklarla Geçmek // Zaman Ga- zetesi // http://www.zaman.com.tr/yazarlar/hilmi-yavuz/atesten-denizleri- mumdan-kayiklarla-gecmek_2252281.html

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQwMDk=