Языки и литературы тюркских народов

14 biçimde ortaya konulmasında ve bu sorunlar için uygun çözümler be- lirlenmesinde; yöntem-tekniklerin ve eğitim araçlarının geliştirilme- sinde büyük rol oynamaktadır. Fiilimsiler Türkçenin öğrenim becerileri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Basit bir cümle de bile fiilimsi kullanımına yer verilmektedir. Dolayısıyla fiilimsilerin öğretimi Türkçenin öğretimi içinde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle fiilimsilerin öğretimi başlı başınaelealınması,hedefkitleyegöreyöntem-tekniklerinkullanılması ve üzerinde materyal geliştirilmesi gereken meselelerdendir. Türkçe sondan eklemeli bir dildir ve kelimelerin anlamları aldığı eke göre değişmektedir. Bu nedenle kelimeler, cümle içerisinde veya kelime grupları içerisinde incelenmelidir. Türkçe öğretilecek hedef kitlelere göre ayrı ayrı uygulanması gereken yöntem ve teknikler konusundaki duyarsızlıklar, sorunları derinleştirmektedir. Yabancı öğrenci ile ev hanımına veya diplomatla işçiye aynı biçimde Türkçe öğretme çabaları buna bir örnektir. Bu çalışmada, Ruslara Türkçe öğretiminde en çok tercih edilen A. N. Kononov, Y. V. Şeka ve P. İ. Kuznetsov’un Türkçe dilbilgisi ve ders kitaplarında fiilimsilerin yeri ve öğretimi konusu ele alınarak bu konuda öğrencilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde durulmuştur. N. Aydın Historical monuments at theMiddle Age in Kars (Turkey) Kars and its environs has a strategically very important position. Kars is the very shortest direction to the regions of Anatolia, Syria, Egypt and Iraq. It is the case of natural barriers especially in the terms of ability into the Mediterranean for Russia. Kars and its envi- rons at the same time with the road conditions also is a barrier posi- tion threats against to Anatolia. By analyzing this situation well, the Ottoman Empire has made Kars a stronger castle. Furthermore, there are a lot of convenient hills for the making forts in Kars. Also a lot of art constructions have emerged since the Middle Ages in Kars. Some of these are; Ani (historical monument),

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQwMDk=