Языки и литературы тюркских народов

47 разгадать это проклятие, а в первом, в реальности следователь ве- дет следствие в совсем другом направлении. Хотя основу конфликта в романе составляет насилие молодых людей, духовно-нравственные проблемы современности, но автор довольствуется публицистическим показом проблемы. Он больше зациклен на сюжете, чем на нравственных проблемах современ- ного мира. Проклятие вновь пробудилось из-за безнравственности молодых людей. Таким образом, как выяснилось на основе анализа, готический жанр имеет свои структурные особенности. Несмотря на некото- рые модификации, в современной прозе, также, сохраняется тра- диционная структура развития действий. F. İyiyol Türk ve Slav Kültürünün Kavşak Noktası: Boşnak Folkloru Örneklemi The junction point of Turkish and Slavic culture: The sample of Bosnian folklore Günümüzde Bosna-Hersek, Sırbistan ve Karadağ’da (göçler sonu- cu Türkiye vd. ülkelerde) yaşayan Boşnaklar, Slavcanın bir lehçesini konuşmakta ve İslam dinine inanmaktadırlar. Güney Batı Slavlar olarak kabul edilen Sırp, Hırvat ve Boşnaklar, VI. yüzyılda Avar teh- likesine karşı Bizanslılar tarafından Balkanlara getirilmişlerdir. Bu asırdan itibaren Balkan coğrafyasındaki diğer toplumlarla etkileşim- ler, bölgesel şartlar ve kabul ettikleri inançlar Bosnalı Slavların kül- türünde yeni formlar ortaya çıkarmıştır. Bogomil inancının etkisiyle Balkanlardaki akraba topluluklardan farklılaşma başlayan Bosna- lılar, İslam inancının kabulüyle birlikte “Boşnak” olarak anılmaya başlamışlardır. Bosna’da XV. asırdan itibaren Saraybosna, Mostar, Banja Luka gibi şehirlerde başlayan İslamlaşma süreci kültürel anlamda da yo- ğun bir etki ve yeni yaratımların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yeni dinin kabulüyle Boşnak folklorunda büyük bir değişim-gelişim ger-

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQwMDk=