Языки и литературы тюркских народов

48 çekleşmiştir. İslam inancının Türkler vasıtasıyla kabul edilmesinden dolayı Türk folklorun birçok unsuru Boşnak folkloruna taşınmıştır. Osmanlı-Türk kültürüne ait dinî-tasavvufî kültür, anlatı türlerinin kahraman, motif ve içeriği; doğum, evlilik ve ölüm etrafında gelişen birçok ritüel Boşnak kültüründe görülmeye başlanmıştır. Bununla birlikte Bosnalı Müslümanlar eski kültürlerini tamamen unutma- mışlardır. Boşnak folkloru bir yandan İslam ve Türk kültürüyle zen- ginleşirken diğer yandan Slav karakterini korumuştur. Boşnak leh- çesi gerek yazı dilinde gerek konuşma dilinde işlevini sürdürmüştür. Özellikle Boşnak halk müziğinde ve halk oyunlarında İslam öncesi yapı korunmuştur. Boşnak folklorunda, İslam ve Türk kültürü ile Güney Batı Slav topluluklarının kültürleri bir sentez ortaya çıkar- mıştır. Bunun karakteristik bir örneği Boşnak folkloruna has bir tür olan sevdalinkalardır. Anonim halk edebiyatı türü olan sevdalinka- larda melodi ve müzik unsurları eskiye bağlı kalınmış ancak içerik açısından İslam ve Türk kültürünün yoğun etkisi görülmektedir. Today Bosnians, who live in Bosnia Herzegovina, Serbia and Mon- tenegro (and other countries like Turkey as a result of migrations), speak a dialect of Slavic and believe in Islam. Serbs, Croats and Bos- nians, who are acknowledged as South West Slavs, were settled to Balkans by Byzantines in 6 th century as a countermeasure against the Avar threat. From this century on, certain factors such as interaction with other communities in Balkans, territorial circumstances and the beliefs they adopted, created new forms in Bosnian Slavs’ culture. Bosnians, who began to differ from other cognate communities in Bal- kans due to Bogomil faith, were started to be called Bosniaks after their conversion to Islam. Islamisation process, which started in Sarajevo, Mostar, Banja Luka from XV. Century on, brought about a strong interaction on the cultural level and new creations as well. Following the adoption of the new religion, a great transformation and development took place in the Bosnian folklore. As a result of adoption of Islam through the agency of Turks, many elements of Turkish culture were transferred to Bosnian folklore. Religious and Sufi culture, incident to the Otto- man Turkish culture, the hero motifs and content of the narratives, and also a number of rituals developed around birth, death and mar-

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQwMDk=